Inspirerend Coachen

Inspirerend Coachen voor groepen en teams

Begeleid teams naar doelgerichtheid. Hanteer conflicten vaardiger. Stimuleer creativiteit en een open feedbackcultuur. Coach ontspannen én resultaatgericht.

Herkenbaar als teamcoach of voor je eigen team?

  • We zitten vast. De vele veranderingen maken mijn mensen moedeloos.
  • Ik voel weerstand, maar krijg geen zicht op wat er speelt.
  • Hoe krijgen we de neuzen in dezelfde richting?
  • Onze samenwerking loopt prima, maar hoe verleggen we grenzen?
  • Teamleden praten meer over elkaar dan met elkaar.
  • Hoe gaan we om met conflicten, spanningen en defensief gedrag?
  • Mijn team is uitgeroepen tot ‘zelfsturend team’. En nu?
  • Vroeger was het beter. Hoe krijg ik ons enthousiasme terug?
Zie je nog andere uitdagingen voor je team? Inspirerend Coachen biedt concreet toepasbare instrumenten en inzichten, op maat van jouw team.

Inspirerend Coachen voor groepen en teams

Samen vooruit
Jullie willen samen verder, ook als het moeilijk loopt. Van ‘Wie heeft er gelijk?’ naar ‘Hoe raken we hieruit?’ Inspirerend Coachen kijkt heel pragmatisch naar hoe jullie efficiënt en enthousiast kunnen samenwerken. En even goed hoe jij je rol als teamcoach kan opnemen. 

Verder op eigen kracht
We gaan voor een duurzaam resultaat met focus op ‘meteen aan de slag' als team of als teamcoach. Gesteund door een stevig denkkader, een andere kijk en concrete handvaten.
Inspirerend Coachen Academy
+32 467 00 00 42