Inspirerend Coachen

Veelgestelde vragen

Vind je hieronder niet het antwoord dat je zoekt? Contacteer ons

  Wordt er in de training ook aandacht besteed aan het coachen van groepen/teams?

  We hebben een aparte training "Coachen van groepen en teams" die terug opgestart is eind 2022. Toch gaan we in de training "Meesterschap" al kort in op teamcoaching en leggen we ook regelmatig linken naar het coachen van teams en groepen vanuit de thema’s die we behandelen. De training "Coachen van groepen en teams" bouwt ook verder op de principes die in basis- en Meesterschapstraining worden besproken en geoefend.

  Waaruit bestaat het cursusmateriaal voor de basistraining?

  Het materiaal bestaat uit 2 boeken van Jef Clement, “Inspirerend Coachen”, wat meteen ook als handboek gebruikt wordt, en “Iedereen Coach”. Verder is er nog een korte syllabus met aanvullende informatie.

  Op welke locaties gaan jullie opleidingen door?

  Meer info hierover vind je in onze agenda.

  Wat is de prijs van een opleiding Inspirerend Coachen?

  Alle praktische informatie over onze opleidingen vind je terug in onze agenda (doorklikken naar de opleiding van jouw keuze). 

  We verwelkomen elk jaar een aantal organisaties en deelnemers die met beperkte financiële middelen aan de slag willen gaan met Inspirerend Coachen. 

  Welke tegemoetkomingen en subsidiemogelijkheden zijn er?

  KMO’s en vrije beroepen kunnen subsidie aanvragen bij het Vlaams Gewest: 40% van de deelnameprijs wordt terugbetaald. Wij zijn erkend als dienstverlener (opleidingscheques) onder nummer DV.O105486. Zie www.kmo-portefeuille.be.
   
  Werknemers kunnen een (kleine) subsidie aanvragen via www.vdab.be/opleidingscheques.
   
  Zelfstandigen en deelnemers die privé inschrijven: aarzel niet als je moeilijk kunt betalen en overleg met ons over een tegemoetkoming (info@inspirerendcoachen.be). We verwelkomen elk jaar een aantal organisaties en deelnemers die met beperkte financiële middelen aan de slag willen gaan met Inspirerend Coachen. 

  Hoe kan ik gebruik maken van de KMO Portefeuille?

  Meer info over de KMO Portefeuille vind je in dit document of op de site van de Vlaamse Overheid. Ons erkenningsnummer is DV.O230936.

  Kan ik gebruik maken van opleidingscheques voor werknemers?

  Ja, dat kan. Onze opleidingen werden geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 12/11/2021 (erkenningsnummer: ODB-1002135). Dit betekent dat deze opleidingen recht geeft op volgende maatregelen: opleidingscheques en opleidingsverlof. Meer info vind je hier.

  Kan ik gebruik maken van opleidingsverlof?

  Ja, dat kan. Onze opleidingen werden geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 12/11/2021 (erkenningsnummer: ODB-1002135). Dit betekent dat deze opleidingen recht geeft op volgende maatregelen: opleidingscheques en opleidingsverlof. Meer info vind je hier.

  Kan ik bij jullie terecht in het kader van werkbaarheidscheques?

  Ja, wij zijn hiervoor erkend.

  Wat zijn werkbaarheidscheques?

  Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

  Met de cheque kunnen ondernemingen:

  • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
  • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
  • begeleiding kan ook inhouden:
   • rapporteren over de werkbaarheid;
   • opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
   • monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;
   • uitwerken van een telewerkbeleid.

  De onderneming dient zich tevens te engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk.  

  Met de werkbaarheidscheque kan een onderneming advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

  • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
  • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
  • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

  Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

  Wie komt in aanmerking?

  Deze maatregel richt zich op alle ondernemingen uit de profitsector (zowel voor grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) met vestiging in het Vlaamse Gewest. Organisaties uit de social profit (o.m. vzw's) kunnen ook een beroep doen op middelen uit deze oproep. 

  Ondernemingen uit de profitsector worden binnen deze oproep begrepen als:

  • natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
  • de hieronder opgesomde vennootschappen met rechtspersoonlijkheid

  die een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben.

  Meer informatie vind je op deze website.

  Wat is de meerwaarde van een certificaat Inspirerend Coachen?

  Over de zin (en onzin) van een certificaat bestaan verschillende meningen en is al veel geschreven. Eén en ander is hier ook situatie- en contextafhankelijk. Voor ons is de certificering als Inspirerend Coach een onderdeel dat los staat van de opleiding Inspirerend Coachen. Je kan onze opleiding Inspirerend Coachen (basistraining en training Meesterschap) dus ook volgen zonder dat je ervoor kiest om een certificaat te halen. Contacteer ons gerust, we zoeken samen naar de piste die best past bij jouw specifieke vraag.

  Wat wordt er verwacht als ik aan de basisopleiding deelneem?

  Doorheen de hele basistraining neem jij zelf je eigen leerproces in handen. Voor ons is coaching een praktijkvak, dus we nodigen je uit om intensief te oefenen, zowel tijdens de training als in de tussentijd. Er zijn geen verplichte taken (huiswerk, papers schrijven, boeken lezen, ...). We bekijken samen waar je je grenzen kan verleggen en hoe we je optimaal kunnen ondersteunen in dit proces.

  Kan ik na jullie opleiding een certificaat behalen bij andere organisaties (ICF, NOBCO, ...)?

  Onze opleiding Inspirerend Coachen (basistraining + training Meesterschap) is opgebouwd rond de 11 coaching competenties, die door de Internationale Coach Federatie zijn gedefinieerd. Deze opleiding biedt een goede basis om je als coach te laten certificeren door verschillende (inter)nationale certificerende organisaties (ICF, EMCC, NOBCO, ...). Voor accurate informatie, prijzen en voorwaarden verwijzen we je door naar de websites van deze organisaties. Geef ons een seintje indien je hiervoor interesse zou hebben, we helpen je graag verder en ondersteunen je in je traject.

  Hoe verhoudt de opleiding zich tot het boek van Jef Clement?

  Er is een sterke link tussen de training en het boek Inspirerend Coachen. Onze training is de training die destijds door Jef Clement werd ontwikkeld (samen met onze trainers) en sluit eigenlijk naadloos aan op het boek. Ook in de training Meesterschap grijpen we af en toe nog naar het boek terug. De meerwaarde van de training zit in het inoefenen, integreren en toepassen op eigen praktijkvoorbeelden. Dat alles vanuit onze overtuiging dat coaching een praktijkvak is. Je leert het door het zelf te doen en telkens weer feedback te krijgen doorheen het opleidingstraject. 

  Wat is de link tussen jullie organisatie en Center for Selfmanagement?

  De collega's die binnen Inspirerend Coachen actief zijn werkten destijds samen met Jef binnen zijn organisatie Center for Selfmanagement. Na het overlijden van Jef hebben we er samen voor gekozen om zijn ideeën levend te houden en de organisatie Inspirerend Coachen op te richten. Jef heeft zijn benadering vele jaren met ons gedeeld, afgetoetst en in de praktijk omgezet. De vrucht daarvan willen we niet laten verloren gaan.

  Inspirerend Coachen Academy
  +32 467 00 00 42