Inspirerend Coachen

Coachen van groepen en teams

Voor leidinggevenden, teamcoaches en groepsbegeleiders. 

*** Omwille van coronamaatregelen zullen we deze training pas in het najaar van 2022 organiseren. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de data? Geef ons een seintje. ***
 
Inspirerend Coachen van Teams en Groepen kan worden ingezet bij het begeleiden van:
 • teams waar het samenwerken aan een taak centraal staat
 • groepen waar het individuele leren van elk groepslid centraal staat en de groep een middel is om dat leren te bevorderen.

Inhoud

We oefenen onder meer met vragen en thema’s als:

 • Winnen aan efficiëntie en doelgerichtheid in groepsoverleg en in vergaderingen.
 • Leren uitlokken in teams. Stimuleren van creatief denken in een groep.
 • Bevorderen van open interactie en ontspannen samenwerking.
 • Als team vaardiger worden in conflicthantering. Werken met conflict en meningsverschil.
 • Weerstand, spanning en defensief gedrag hanteren en een gezonde plaats geven.
 • Creëren van een open feedback-cultuur, kennisdeling, gedragen beslissingen nemen,…
 • Soepel omspringen met overtuigingen die in een groep leven. Soepel omspringen met je eigen overtuigingen t.a.v. de groep waarmee je werkt.
 • Beweging krijgen bij stilstand en impasse.
 • De rol van leidinggevende en de rol van coach: hoe verhouden die zich tot elkaar?
 • Een team over een langere tijd begeleiden.
 • Van coaching naar zelf-coaching: hoe laten we de 7 basisvaardigheden van Inspirerend Coachen voor ons werken?


Werkwijze

Zoals jullie het van ons gewoon zijn, geven we een stevig denkkader mee en ingangen om de dingen anders te bekijken dan we gewoonlijk doen. En daarmee gaan we oefenen, uitproberen en al doende onze vaardigheid verhogen!

Blijf op de hoogte van onze activiteitenWe bewaren de info die je stuurt tijdelijk en met respect voor je privacy. Meer info.
Inspirerend Coachen Academy
+32 467 00 00 42