Inspirerend Coachen

Meesterschap Inspirerend Coachen

20 dagdelen, gespreid over 10 opleidingsdagen.
Mogelijkheid tot certificering.

In deze training ontwikkelen we meesterschap. We dagen je uit om je eigen stijl te ontwikkelen. Een greep uit de inhoud:

 

 • Je aanpak als coach verbreden en differentiëren
  • Exploreren, ondersteunen, stimuleren, uitdagen en provoceren...
  • Een brede waaier aan empathische en confronterende tussenkomsten ontwikkelen.
  • Diverse bronnen van inspiratie ontdekken, aanboren en verkennen.
 • Waarop coach je?
  • Gedrag, vaardigheden, overtuigingen, waarden, persoonsniveau, zijnsniveau: wat bepaalt je insteek?
  • Hoe ga je om met vastgeroeste overtuigingen?
 • Coachen op competenties
  • Hoe een coachingstraject opzetten voor specifieke competenties (delegeren, leidinggeven, assertiviteit, …)?
  • Zijn er grenzen aan competentie-ontwikkeling? Coachen naar kracht.
 • Werken met instrumenten en actieve (speelse) werkvormen
  • Hoe verloopt een leerproces? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om leren goed te laten verlopen?
  • Hoe kan je leren stimuleren?
  • Hoe ga je als coach aan de slag met externe evaluaties en assessments?
 • We stimuleren je om verder te kijken dan inspirerend coachen
  • Diverse bronnen van inspiratie ontdekken, aanboren en verkennen.
  • Welke benaderingen bestaan er nog en hoe verhoud je je ertoe?
 • Hoe hanteer je leerweerstanden en emotionele hindernissen, zowel bij jezelf als coach als bij je coachee?
  • 'Vastgelopen' leerprocessen deblokkeren
  • Hoe van mislukkingen winstpunten maken?
  • Coachen op conflict en meningsverschillen
  • Mogen falen als essentiële voorwaarde bij leren
 • Hoe ga je aan de slag als coach?
  • Hoe zet je een effectief coachingstraject op? 
  • Hoe werk je toe naar concrete afspraken voor het oefenen 'on the job': wat zijn goede oefensituaties, wat zijn goede oefeningen?
 • Je eigen innerlijke inspiratie als coach verder ontwikkelen en inzetten als instrument in je coachinggesprekken. Coachen met lef.

Je kan de training Meesterschap volgen na deelname aan onze basistraining. Wie eerder een basistraining over coaching volgde in een ander instituut, kan eventueel onmiddellijk starten in de training Meesterschap. Dit wordt in een intakegesprek samen besproken. 
 

Prijs: differentiatie per doelgroep:

Tarief 1 (Professionals met btw- nummer): 4600 €

Tarief 2 (Professionals zonder btw- nummer, vb. vzw’s, …): 3000 €

Tarief 3 (Particulier): 2400 €

Alle tarieven zijn exclusief btw en catering, inclusief documentatie

Catering (de hele dag drank en versnaperingen, warme maaltijd en drank bij lunch): 250,00 euro (excl. btw) voor 10 dagen.

Certificering (optioneel): 600,00 euro (excl. btw). 

Subsidies en tegemoetkomingen: check onze FAQ of contacteer ons. 

 
Opleidingsdata: zie onze agenda
 
Inschrijven: kan rechtstreeks via onze site

Meer weten? Contacteer ons
 

Blijf op de hoogte van onze activiteitenWe bewaren de info die je stuurt tijdelijk en met respect voor je privacy. Meer info.
Inspirerend Coachen Academy
+32 467 00 00 42