Inspirerend Coachen

Het Inspirerend Coachen team

Onze verhalen hebben één rode draad: allemaal lieten we ons raken door Inspirerend Coachen en Jef Clement. En allemaal maakten we er ons levenswerk van. Als trainer/coaches bouwen we daar vandaag aan verder.

Jirka Van Haegenborgh

Jirka studeerde Sociale Pedagogiek aan de KU Leuven en ging daarna aan de slag als stafmedewerker in een diversiteitscentrum en als outplacement- en loopbaancoach. De voorbije 10 jaar werd ze opgeleid door Jef Clement en deed ze coachingervaring op in heel diverse sectoren: (hoger) onderwijs, overheid, bankensector, retail, technologische bedrijven enz. 
 
Jirka was meteen verkocht toen ze inspirerend coachen leerde kennen en integreerde het ook in haar persoonlijk leven. De eenvoud en diepgang spreken haar nog steeds enorm aan.

Contacteer Jirka.
Inspirerend Coachen Academy
+32 467 00 00 42