Inspirerend Coachen

Agenda

Hier kan je inschrijven voor een gratis lezing of één van onze opleidingen. Welkom!

Terug

Gratis online lezing

25 oktober 2023
12u - 13u30
Online
Je wordt vriendelijk uitgenodigd op één van de gratis lezingen over inspirerend coachen. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met het programma en met de trainers en begeleiders. Je krijgt ook een inhoudelijke inleiding over hoe ook jij op een inspirerende manier kan leren coachen. Deze lezing en de training inspirerend coachen zijn voor iedereen interessant, iedereen kan coachingsvaardigheden gebruiken, zowel in het professioneel leven als privé.
Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, een andere aanpak te ontwikkelen, meer werkplezier te creëren...

Ook in organisaties en bedrijven is de meerwaarde van coaching doorgedrongen. Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om je coachingsvaardigheden te ontwikkelen. We leggen het accent niet enkel op ‘goed coachen’ (d.w.z. vaardig en gericht op resultaten). We gaan systematisch in op wat het verschil maakt tussen een goede coach en een inspirerende coach (d.w.z. gericht op het ontwikkelen van ‘drive’ en enthousiasme).

Aandacht gaat naar het leren coachen op een eenvoudige manier, zonder ingewikkelde hulpmiddelen, direct en vanuit jezelf. Sleutels daartoe zijn onder meer: een authentieke coachingsrelatie opbouwen en je eigen mogelijkheden ten volle (durven) inzetten.

Coachen leer je al doende: aan deze opleiding deelnemen betekent “meteen in het bad springen”. We bieden een praktijkgerichte opleiding aan, waar je vanaf dag één tal van oefenkansen en feedback krijgt.

Hierbij krijg je ook achtergrond en theoretische kaders die ons als coaches kunnen inspireren. Doorheen het hele opleidingstraject stimuleren we de deelnemers om aan de slag te gaan en hun eigen identiteit en stijl als coach verder te ontwikkelen.

Tijdens de lezing geven we een algemeen kader rond coaching: wat is coaching? Wat is het niet? Verder gaan we in op vijf fundamentele pijlers binnen Inspirerend Coachen. 

De lezing is gratis en volledig vrijblijvend. Wie verder aan de slag wil met Inspirerend Coachen verwijzen we door naar onze opleiding Inspirerend Coachen. Een opleiding voor iedereen die ‘inspirerend coachen’ wil integreren in zijn manier van werken met anderen: als leidinggevende, collega, adviseur/consulent, begeleider of als professionele coach. De opleiding bestaat uit een basismodule en een vervolgmodule, waarvoor je afzonderlijk kunt inschrijven.

  1. De vijfdaagse basismodule staat open voor iedereen die een stevige basis wil ontwikkelen om een aanpak ‘inspirerend coachen’ in de vingers te krijgen.
  2. De tiendaagse vervolgmodule daagt je als coach in wording uit om je aanpak te verdiepen en te verfijnen, een instrumentarium te verwerven om ook moeilijker leervragen te coachen en daarbij je eigen stijl als coach te ontwikkelen.

Betaal met de KMO-portefeuille

Hier komt een kort blokje over de voordelen van jullie erkenning, met focus op de subsidies.
Inspirerend Coachen Academy
+32 467 00 00 42