Inspirerend Coachen

Agenda

Hier kan je inschrijven voor een gratis lezing of één van onze opleidingen. Welkom!

Terug

Coachen van groepen en teams

18-19 september, 16-17 oktober, 13-14 november 2023
9u-17u
Mechelen
Met de training “Inspirerend Coachen van Teams en Groepen” vertalen we onze aanpak systematisch naar het coachen van groepen. Deze opleiding is zowel bedoeld voor leidinggevenden als voor groepsbegeleiders en groepscoaches.

Vanuit je functie begeleid je een team of een groep: als leidinggevende, docent, coördinator,
vrijwilliger in een organisatie,… en bots je op volgende vragen:

 • Plots ben ik manager. Hoe krijg ik de neuzen in dezelfde richting?
 • Hoe stimuleer ik creativiteit en een open feedbackcultuur bij mijn team?
 • Ik voel weerstand maar krijg geen zicht op wat er speelt. Wat nu?
 • Opeens werken we in mijn bedrijf met zelforganiserende teams. Hoe begeleid ik dit?
 • De zoveelste ‘change’ is gestart. Hoe krijg ik ons enthousiasme terug?
 • Vrijwilligers worden schaarser en veeleisender. Hoe blijf ik hen motiveren?
 • Hoe coach ik mijn team in een ‘agile’ omgeving?

We oefenen onder meer met vragen en thema’s als:

 • Winnen aan efficiëntie en doelgerichtheid in groepsoverleg en in vergaderingen.
 • Leren uitlokken in teams. Stimuleren van creatief denken in een groep.
 • Bevorderen van open interactie en ontspannen samenwerking.
 • Als team vaardiger worden in conflicthantering. Werken met conflict en meningsverschil.
 • Weerstand, spanning en defensief gedrag hanteren en een gezonde plaats geven.
 • Creëren van een open feedback-cultuur, kennisdeling, gedragen beslissingen nemen,…
 • Soepel omspringen met overtuigingen die in een groep leven. Soepel omspringen met je eigen overtuigingen t.a.v. de groep waarmee je werkt.
 • Beweging krijgen bij stilstand en impasse.
 • De rol van leidinggevende en de rol van coach: hoe verhouden die zich tot elkaar?
 • Een team over een langere tijd begeleiden.
 • Van coaching naar zelf-coaching: hoe laten we de 7 basisvaardigheden van Inspirerend Coachen voor ons werken?

Zoals jullie het van ons gewoon zijn, geven we een stevig denkkader mee en ingangen om de dingen anders te bekijken. En daarmee gaan we oefenen, uitproberen en al doende onze vaardigheid verhogen!

Betaal met de KMO-portefeuille

Hier komt een kort blokje over de voordelen van jullie erkenning, met focus op de subsidies.
Inspirerend Coachen Academy
+32 467 00 00 42